Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

REST API

Bir Swagger API'si ile çalışmak

Bir swagger API'si ile çalışmak için, ilgili API'nin swagger.json uzantılı URL'sinin adresine ve yetki kontrolü yapılıyor olması halinde erişimimiz için verilecek olan ClientID ve ClientSecretKEY alanlarına sahip olmamız gerekir.
"Custom Actions" panelinde yer alan "Data Sources" listesi içerisinden erişilebilen "Create Datasource" linki ile yeni bir pencere açılır. Bu pencerede Type alanında "Rest API" seçilir ve aşağıda yer alan ilgili kutucuklara API'nin URL'si, ClientID ve ClientSecretKEY değerleri girilir. Pencerenin başında yer alan Name alanına bu veri kaynağına vermek istediğiniz isim yazılır. Save butonuna basıldığında bu API'nin içerisinde yer alan tüm fonksiyonlar için Kuika Builder'da birer "Custom Action" üretilir. Üretilen bu aksiyonlar birebir diğer tüm aksiyonlar gibi iş akışlarına dahil edilebilir durumundadır.