Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Managed DB

Kuika Builder, kendi üzerinde bir veri tabanı yaratabileceğiniz bir arayüze sahiptir. Bir API'dan veya mevcut bir veritabanından hali hazırdaki bir veriyi kullanabilir, bu veri kümesinin eksik kalan kısımlarını Kuika Builder'da tasarlayacağınız veri tabanında kayıt altına alabilirsiniz. Bu veritabanına "Managed DB" diyoruz.

Bir tablo yaratmak

Kuika Builder platformu içerisinde, projelerin listelendiği ekranın sol altında, ManagedDB'ye ulaşabileceğiniz linki bulabilirsiniz.
Veritabanında yer alan tablolar, tablolar arasındaki ilişkileri bu arayüzde inceleyebilirsiniz. Yeni bir tablo yaratmak için "Create Table" linkine basın. Tablonun adını ve içereceği kolonları belirleyin.

Anahtar Kolon

Kuika Builder'da bir tablo tanımadığınız zaman, platform bu tabloda kullanılmak üzere otomatikman "Id" isminde ve GUID tipinde bir kolon üretir. Bu kolon sayesinde, tablonun her satırının bir adresi oluşur. İhtiyaç halinde kullanılacak olan satıra doğrudan erişilebilir.

Varsayılan Değer Belirleme

Bir tabloya bir kolon eklerken, bu kolona özellikle veri kaydedilmediği taktirde, sistem tarafından hangi veri ile doldurulacağını belirtebiliriz. Bu özellik sayesinde tercihen bir kolonun asla boş kalmaması sağlanabilir.

İlişkili Tablo Yaratmak

ManagedDB'de yaratmış olduğunuz her tablo, aynı zamanda tipler listesinde yer alır. Bir tabloya ait bir saha/kolon eklemek için kullanılan String, Int32, Boolean gibi temel tiplere ilaveten, yeni yaratılan tablolar da tip seçenekleri arasında karşımıza çıkar.
Örneğin "Personel" ve "Departman" isimli iki tablo tanımlayalım. Bir personel kaydının hangi departmanda çalıştığını işaretleyebilmek için, Personel tablosunda Departman tipin yeni bir kolon eklemek yeterli olacaktır.

Bir Tabloyu veya Bir Kolonu Silmek

ManagedDB'de yer alan tablolardan birini tıkladığınızda, bu tabloyu değiştirmenize izin veren pencere açılır. Burada, önceden tanımlanmış kolonlardan birini silebilir veya açılan pencerenin sol altında yer alan "Delete" linki ile ilgili tablosu sistemden tamamen kaldırabilirsiniz.
Tasarımdan silinen bir tablo veya kolon, aslında gerçek anlamda veritabanından silinmeyecektir. Buna karşın tasarımdan silindiği tarihi içerecek şekilde yeniden isimlendirilerek veritabanında korunmaya devam edecektir.

Run Migrations

ManagedDB tasarımında bir değişiklik yaptığınız zaman, bu değişiklikler veritabanına doğrudan yansıtılmaz. Tasarımınızı tamamladığınızda ve gerçekten çalışan veritabanı üzerine bu değişiklikleri yansıtmaz istediğinizde, ekranın yukarısında karşımıza çıkan "Run Migrations" seçeneğini tıklamamız gerekmektedir. Bu linke tıkladığımızda, veritabanının tasarımında yaptığımız tüm değişiklikler, veritabanına uygulanacaktır.

Uyarılar

"Date" ve "String" gibi bazı kelimeler özel kelime kategorisindedir. Bu kategoride yer alan kelimeler tablo ve kolon isimlerinde kullanılamazlar. Bu kelimeleri içeren tablo veya kolonlar kullanılmaya çalışıldığında, sistem uyarı verir ve tanımınızı kayıt altına almanıza izin vermez.