Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Custom / Özel Veri Tabanları

Ön tanımlı bir veritabanı ile çalışmak için, ilgili veri tabanının MSSQL olması ve ona ulaşılabilen bir "Connection String"'e sahip olmamız gerekir.
"Custom Actions" panelinde yer alan "Data Sources" listesi içerisinden erişilebilen "Create Datasource" linki ile yeni bir pencere açılır. Bu pencerede Type alanında Custom seçilir ve aşağıda yer alan kutucuğa ilgili connection string yazılır. Pencerenin başında yer alan Name alanına bu veri kaynağına vermek istediğiniz isim yazılır. Save butonuna basıldığında artık bu veri kaynağı üzerinde çalışacak SQL cümleleri yazmanız mümkün olur.
Managed DB'de soru yazmak, veri kaydetmek, güncellemek ve silmek ile ilgili yazılan tüm bilgiler "Custom" datasource'u için de geçerlidir.