Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

C#

Kuika Builder'da custom action yaratmanın bir diğer yolu C# ile kod yazmaktır. Varsayılan olarak desteklenen MSSQL dışında bir veritabanına erişmek, REST/Swagger teknolojisi dışında bir API teknolojisi ile iletişime geçmek, bir FTP'den veya GoogleSheets gibi harici bir kaynak ile veri alışverişinde bulunmak için kullanılabilir. Ayrıca matematiksel ve algoritma olarak yoğun işlemler yapılmak istendiğinde, örneğin bir fatura hesabı, bir KDV veya indirim hesabı, veya bir mühendislik hesabı yapılmaya ihtiyaç duyulduğunda C# kodu ile Custom Action'lar tanımlamak mümkündür.
C# kodu ile bir Custom Action yaratmak için, C# tipinde yeni bir verikaynağı / datasource tanımlamanız gerekir. Karşınıza çıkan intellisense desteği de olan editörde kodlarını geliştirmeniz olasıdır. Bu editörde aynı C# class'ı içerisinde geliştireceğiniz herbir fonksiyon, ayrı ayrı birer Custom Action olarak kullanıma açılacaktır.
Burada kod yazarken dikkate almanız gereken bazı notlar şu şekildedir.
  • Fonksiyonlarınızın Kuika'da kullanılabilir olması için "public static" olarak tanımlanmaları gerekmektedir.
  • Yazdığınız kodu kaydederken, Kuika Builder bu kodun derlenebilir olup olmadığını kontrol edecek ve hata bulması halinde uyarı çıkaracaktır.
  • Harici bir DLL eklemiz henüz mümkün değildir.