Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Şablonlar ve kullanımları

Uygulama oluşturma sürecinizde boş bir ekran ekleyebileceğiniz gibi şablonlar ile ekran tasarımı veya eklenmiş veri kaynaklarını kullanarak otomatik/içerik seçimli ekranlar oluşturma işlemleri yapabilirsiniz.
Screens/Ekranlar panelinden + New Screen butonuna tıklayın.
Açılır pencere üzerinde kategoriler halinde şablonlar listelenir. İhtiyacınız olan şablonu seçin ve Screen name satırına ekran adı vererek Create butonu ile ekranı oluşturun.

Şablonlarda Veri Kullanımı

Database veya Custom Actions ile oluşturduğunuz tabloları kullanarak da ekranlar oluşturabilirsiniz. Tek bir şablon seçimi ile oluşturabileceğiniz CRUD ekranlarında;
  • C : Create / Oluştur (Yeni içerik giriş form ekranı)
  • R : Read / Oku (Veri gösterim ekranı)
  • U : Update / Güncelle (eklenen içeriğin güncellenmesini sağlayan ekran)
  • D : Delete / Sil (Seçili/Açık içeriğin silinmesini sağlayan ekran) otomatik oluşturulur.
New Screen açılır penceresinden Screen GroupCRUD şablonunu seçin. CRUD ekranları oluşturulurken kullanılacak Veri tablosunu seçin ve ekranlara ortak bir isim verin. Create butonu tıkladığınızda ekranların otomatik oluşturulur.
CRUD şablon seçimi ile oluşturulan ekranlarda dilediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.
CRUD şablonu ile oluşturulan ekranlarda kullanılacak SQL sorgularıda otomatik olarak oluşturulur. Properties → Actions → Custom Actions altında listelenir ve farklı ekranlarda da kullanabilirsiniz.