Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Hata Denetçisi

Hata Denetçisi, tasarımınızda oluşabilecek tutarsızlıkları tespit etmenizi sağlar ve çözüm konusunda sizi yönlendirir.
Örneğin, Int32 (tam sayı) tipinde bir parametreye ihtiyaç duyan bir aksiyon tetiklediniz. Parametre tanımını yaparken de buna metin tipli bir veri ilişkilendirdiniz. Hata Denetçisi bunu fark eder ve düzeltmeniz için gereken uyarıları yapar.
Başka bir örnek verecek olursak, veri tabanını sorgulamak için @ işaretini kullanarak SQL içerisinde bir parametre tanımı yaptığınızı farz edelim. Bu SQL tanımı ile oluşan "Custom Action"'ı bir butonun click'ini çalıştırdınız. Ardından custom action'ın tanımında yer alan SQL'de bir değişiklik yapmaya karar verdiniz ve ikinci bir parametre ilavesi yaptınız. Tetiklenmiş olan aksiyon hala 1 parametre ile çalışıyor olacağından, "Hata Denetçisi" gereken değişikliği yapmamızı konusunda bizi yönlendirir.