Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Images / Görseller çalışma

Ekran tasarımlarınızda kullanmak istediğiniz, ikon, fotoğraf, illüstrasyon gibi görüntüleri Images/Görseller ekranı ile ekleyebilir, yönetebilirsiniz.
JPG, PNG ve SVG formatlarında ve en fazla 10MB boyutundaki görselleri yükleyebilirsiniz.
Görselleri sürükle-bırak ile ekleyebileceğiniz gibi direkt My Computer/Finder penceresi aracılığıyla da seçerek ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz görselleri silebilirsiniz.
Ekrana ekleyeceğiniz bir Image bileşenini seçili hale getirdikten sonra Properties > Value > Uploaded Images ile görseli seçin.
Boyut/tekrarlama gibi seçenekler için ise Styling panelini kullanın.