Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Kullanıcılar

Kuika Builder için de her domain/workpsace altında ortak yönetilen kullanıcılar bulunur. Yönetici Analist gibi farklı rollere sahip kullanıcıların yanında uygulamanızı kullanan kullanıcılarda aynı alandan yönetilir.
Kullanıcılar ekranında Yeni kullanıcı butonuna tıklayın. Yeni Kullanıcı açılır penceresinde email, ad/soyad ve role tipini belirleyin ve kaydedin.
Kullanıcılar listesinde kullanıcıya tıkladığınızda açılır pencere üzerinden rol değişikliklerini yapabilirsiniz.