Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Validations

Veri girişi için kullanılan bileşenler, verinin tanımlanmış standartlarda girildiğinden emin olmak ile sorumludur. Örneğin, tarih girişini sağlayan "DateTimePicker" bileşeni, fare ile bir tarih değerinin seçilmesine izin verdiği gibi, elle bir tarihin yazılmasına da olanak sağlar. Klavye ile tarih girişi yapan son kullanıcının tarih formatında bir hata yapmamasını sağlamak bileşenin sorumluluğundadır.
Bileşenlerin sorumlulukları yanında, verinin farklı boyutlardan da doğruluğunun kontrol edilmesi istenebilmektedir. Bir metinin uzunluğu, bir ürün kodunun daha önce kullanılmadığının kontrolü gibi uygulamayı geliştiren kişilerce veriyi kontrol edecek tanımlar yapılması mümkündür. Koşullu bir aksiyonun çalışıp çalışmayacağına karar veren koşul yapısı ile bire bir aynı çalışan validasyonlar, doğru veya yanlış ile sonuç üretecek mantıklar kurmanıza, ve verinin son kullanıcı tarafından hatasız girilmesini sağlamanıza olanak verir.