Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Temel Bilgiler

İş Akışı Oluşturmak

Bir iş akışını başlatmak için öncelikle bu iş akışını tetikleyecek olayı seçmek gerekir. Sıklıkla, bir butona tıklandığında veya ekran ilk olarak açıldığında iş akışları başlatılır. İş akışı, ilgili olay tetiklendiğinde, iş akışını oluşturan aksiyonlar sırasıyla çalıştırılır.
Bir olay seçtikten sonra, "Properties" paneli altında yer alan actions listesinde bulunan "Add Action" linki ile farklı aksiyonları tek tek eklemeniz gerekir. Eklemekte olduğunuz her aksiyon, çalışmak için ihtiyaç duyacağınız parametreleri listeleyecektir. Bu parametrelerin her biri "Field Picker" ismini verdiğimiz bileşenimiz yardımı ile doldurulmalıdır. Örneğin, kullanıcıyı kaydet aksiyonu içerisinde ihtiyaç duyulan e-posta adresinin arayüzdeki hangi bileşenden elde edileceği eşleştirmesi yapılmalıdır.
Field Picker, uygulamanın an itibari ile kullanılabilir olan verilerini listelemeyi sağlar. Ekran tasarımında kullanılmış bileşenlerin ürettiği değerler, daha önce çalıştırılmış olan başka aksiyonların sonuçları, varsayılan değerler gibi kullanılmaya ihtiyaç duyulabilecek alternatifler karşımıza çıkar. İş akışına dahil edilmekte olan aksiyonun parametreleri, bu bileşen sayesinde belirlenebilir.
Bazı aksiyonların yalnızca belirli koşullar altında çalışması gerekiyorsa, aksiyon ekleme alanında yer alan "ADD CONDITION" linki ile bu koşulları belirtebilirsiniz. Sonraki bölümde aksiyonlara koşul ekleme detaylı şekilde anlatılacaktır.
İş akışını oluşturan aksiyonların sırası önemlidir. Bir aksiyonun diğerinden önce çalışması gerekiyor, sürükle bırak ile iş akışı içerisinde yer alan aksiyonların sırasını değiştirebilirsiniz.
İş akışları içerisinde yer alan aksiyonları ve parametrelerini başlıklarının sağ tarafında yer alan 3 noktalı menü içerisinden kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

İş Akışı Çalışma Kuralları

Bir iş akışı tetiklendiğinde, içerisinde yer alan bir dizi aksiyon sırası ile çalıştırılır. Çalıştırılma yöntemi tek tek ve sırası iledir. Çalıştırılan bir aksiyon, bir veriyi değiştirir ise veya harici bir API'dan veri çeker ise, takip eden aksiyonları bu verileri kullanabilecektir. Diğer bir değiş ile, bir aksiyon, kendisinden önce çalışan başka bir aksiyonun ürettiği veriyi kullanabilir. Sonuç olarak, aksiyon sıralaması bir iş akışı içerisinde kritiktir.

Aksiyon Tipleri

Properties panelinde yer alan aksiyon listesine "ADD ACTION" linki ile bir aksiyon eklenmek istendiğinde, karşımıza çıkan kullanılabilecek aksiyonlar listesi kategorilere bölünmüştür. Bu listede, bir ekrandan diğerine geçişi tanımlayabileceğiniz çok temel fonksiyonlar olduğu gibi, bir api'nin toplu veri ihtiyacından doğabilecek verileri arayüzde biriktirip toplu şekilde gönderilmesini sağlayacak ileri seviye fonksiyonlar da yer alır.
Aksiyon grupları temel olarak şu şekilde sıralanır:
  • Advanced-Localization : bu menü altında çok dilli bir uygulama geliştirilmesi için ihtiyaç duyabileceğiniz aksiyonlar yer almaktadır.
  • Advanced-Local Storage : Verileri arayüzde biriktirilmesini sağlayacak aksiyonları içerir.
  • Advanced-Authorization : bu aksiyonlar sayesinde uygulamaya giriş, uygulamadan çıkış, kullanıcı yaratımı gibi işlemleri geliştirebilirsiniz.
  • Custom : Custom Actions paneli sayesinde sisteme son kullanıcı tarafından eklenen aksiyonların listelendiği kategoridir. SQL, RestAPI veya C# kullanılarak geliştirilen aksiyonlar bu kategori altında yer alır.
  • Navigation : Bir ekrandan diğeri geçmek ve tekrar geri dönmek için kullanılan aksiyonlardır. Yeni bir ekranı popup olarak açmak da parametreler arasında yer alır.
  • Notification : Cep telefonuna push notification göndermek, aşağıdan yukarı kayan uyarılar göstermek ve e-posta göndermek gibi aksiyonları içerir.
  • Other-Logical : Mantıksal işlemler yapmak mümkündür.
  • Other-Arithmetic : Aritmetik işlemleri içerir.
  • UI Control : Arayüzdeki bazı bileşenlerin görünür veya değiştirilebilir olup olmayacağını kontrol edebileceğiniz aksiyonları içerir.

İş Akışlarında Hata

Bir iş akışı bir hatayla karşılaşırsa, örneğin bir kullanıcıyı kaydet işlemi esnasında 2 parola eşleşmezse veya kart reddedildiği için bir kredi kartı işlemi başarısız olursa, iş akışı hemen durur. O esnaya kadar çalışan aksiyonlar geri alınamayacak, yapılan veri değişiklikleri veya gönderilen e-postalar eski haline getirilemeyecektir.