Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Events / Olaylar

Bir iş akışını başlatmayı sağlayan, kullanıcı etkileşimine verilen isimdir. Bir butonu fare ile tıklanması veya bir Input'a veri girilmesi bu etkileşimine örnektir. Bir sayfanın bir kullanıcıya ilk defa gösterilmesi de özel bir olay (Initial Actions) olarak adlandırılır.
Uygulama tasarımcısında bir bileşen seçildiğinde Properties panelinde, seçili olan bileşenin desteklediği olaylar listelenir. Bu olaylar tetiklendiklerinde çalıştırılacak aksiyonlar listesi de yine bu panel sayesinde yönetilebilir.