Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Field Picker Kullanımı

Field Picker, uygulamanın an itibari ile kullanılabilir olan verilerini listelemeyi sağlar. Ekran tasarımında kullanılmış bileşenlerin ürettiği değerler, daha önce çalıştırılmış olan başka aksiyonların sonuçları, varsayılan değerler gibi kullanılmaya ihtiyaç duyulabilecek alternatifler karşımıza çıkar. İş akışına dahil edilmekte olan aksiyonun parametreleri, bu bileşen sayesinde belirlenebilir.