Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Koşullu İş Akışları

Sıklıkla, bir iş akışının yalnızca belirli koşullar altında çalışması gereken bir durumlar karşınıza çıkacaktır. Örneğin, bir siparişi kaydetmek ve bir kredi kartından tahsilatı sadece kullanıcı oturum açtıysa veya bazı şartları kabul eden bir kutuyu işaretlediyse tamamlamak isteyebilirsiniz. Bunu yapabilmeniz için Kuika, aksiyonlara bazı ön koşullar tanımlamanıza veya girilen verinin doğruluğunu kontrol etmeniz için validasyon adı verilen kontroller ve doğrulamalar eklemenize olanak sağlar.

Koşullu Aksiyon

Bir iş akışına eklemekte olduğunuz bir aksiyonun altında "Add Action" linki belirir. Bu link sayesinde doğru veya yanlış sonucuna çözümsenecek olan bir mantık kurmanız "Field Picker" sayesinde mümkündür. Ekranda yer alan bir verinin dolu olup olmadığı, başka bir veriden büyük veya küçük olması gibi koşullar tanımlanarak, ilgili aksiyonun hangi durumda çalışmasının istendiği tanımlanabilmektedir. İş akışı içerisinde yer alan aksiyonun koşulu sağlanmaz ise, ilgili aksiyon yok sayılır ve ardından gelen aksiyonlar çalıştırılır.
Koşullu bir aksiyonun sonucu kendisinden sonra çalışan başka bir aksiyon tarafından kullanılıyorsa ve koşulun sağlanmaması durumunda, ilk aksiyonun sonucu boş gelecek ve ikinci aksiyon boş veriyi kullanacaktır. Bu durumu yönetmek, uygulama tasarımcısının sorumluluğundadır. Hata oluşmaması için iş akışı dikkatle incelenmeli ve kurgulanmalıdır.

Validasyonlar

Veri girişi için kullanılan bileşenler, verinin tanımlanmış standartlarda girildiğinden emin olmak ile sorumludur. Örneğin tarih girişini sağlayan "DateTimePicker" bileşeni, fare ile bir tarih değerinin seçilmesine izin verdiği gibi, elle bir tarihin yazılmasına da olanak sağlar. Klavye ile tarih girişi yapan son kullanıcının tarih formatında bir hata yapmamasını sağlamak bileşenin sorumluluğundadır.
Bileşenlerin sorumlulukları yanında, verinin farklı boyutlardan da doğruluğunun kontrol edilmesi istenebilmektedir. Bir metinin uzunluğu, bir ürün kodunun daha önce kullanılmadığının kontrolü gibi uygulamayı geliştiren kişilerce veriyi kontrol edecek tanımlar yapılması mümkündür. Koşullu bir aksiyonun çalışıp çalışmayacağına karar veren koşul yapısı ile bire bir aynı çalışan validasyonlar, doğru veya yanlış ile sonuç üretecek mantıklar kurmanıza, ve verinin son kullanıcı tarafından hatasız girilmesini sağlamanıza olanak verir.