Kuika Builder Docs
Search…
⌃K

Aksiyonlar

Yapılacak olan işlerin hangi esnada yapılması gerektiğine ilgili bileşen seçilerek karar verilebilir. Ekran ilk açılışında yapılmasını istediğiniz işlemler için ekran seçili olduğunda sağ kenardaki Properties panelinde yer alan "Initial Actions” alanını kullanabilirsiniz. Ekrandaki bir butona tıklandığında işlemin gerçekleşmesini isterseniz yine Properties panelinden “Click Actions” altındaki seçenekleri kullanabilirsiniz.
Kuika Builder, uyarı mesajı göstermek, bir ekrandan diğerine hareket etmek, belirli bir koşula göre arayüz de bir bileşeni gizlemek gibi ön tanımlı Actions listeler. Kuika Builder ile geliştireceğiniz cep telefonu uygulamaları için de kullanabileceğiniz, fotoğraf çekme, mevcut geolocation’ı gösterme veya galeriden fotoğraf seçme gibi aksiyonlar da bu listede yer alır.
Properties ve Styling gibi Actions listesi de seçili bileşen özelinde dinamik olarak değişiklik gösterir.