Temel prensipler

Bir Uygulama Geliştirmek

Her kullanıcının kendine has yöntemler geliştirebilecek olmasının yanında, öncelikle uygulamanın arayüzünü tasarlamaya başlamak, ardından da iş mantığını ve iş akışlarını geliştirmek genel alışkanlıktır. Hazır olan uygulama arayüzleri, analizini ve iş akışınızı tekrar gözden geçirmenize olanak sağlar ve konu hakkında başkaları ile fikir alışverişinizi daha somut bir hale getirir.

Bir olayın (event) gerçekleşmesine takiben bir dizi aksiyonun çalışmasına "İş Akışı" denir. Örneğin arayüzde bir butonun tıklanmasına veya bir arayüzün ilk defa açılmasına bir olay denir. Uygulamanın davranışını tanımlayacak olan iş akışlarını hayal etmek ve tasarlamak, arayüzler görünür hale geldikten sonra daha kolay şekillenir.

Kuika Builder'da uygulama geliştirmenin bir başka boyutu ise verinin modellenmesidir. Kuika Builder'da verilerin farklı yöntemler ile nasıl modellendiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Son olarak, uygulamanızın harici servisler üzerinden veri alış verişinden bulunması çok olasıdır. Bunu yapmanın farklı yollarını da dokümanın devamında detaylandıracağız.

Kendinize aşağıdaki soruları sorarak uygulamanızı tasarlamaya başlayabilirsiniz:

  • Uygulamanızın kaç ekranı olacak? Örneğin bir kullanıcı giriş ekranı, ayarlar ekranı, açılış sayfası gibi...

  • Uygulamanızın hangi verilere ihtiyacı olacak? Örneğin bir araba kiralama portalı geliştirecekseniz, kullanıcılara, araç tanımlarına, fiyat listelerine ihtiyacınız olacaktır. Bir aracın tanımı plakası, marka ve modeli ile diğer ruhsat bilgileri yapılabilir.

  • Kullanıcılar bir ekrandan diğerine ne zaman ve hangi koşullarda geçebilecekler?

Uygulama geliştirmek, adım adım gerçekleştirmesi gereken bir süreçtir. Kullanıcıların çoğu öncelikle basit bir ekrandaki birkaç bileşen ile işe başlar. Bu bileşenlerin davranışını tanımlamak için gereken bir akışını tanımlanır. Bu küçük kapsam hemen tecrübe edilir ve elde edilen kullanıcı deneyimi ile adım adım iyileştirmeler yapılır, yeni özellikler ve bileşenler eklenir.

Excel'de bir formül yazarken nasıl bir hata yapmanız olası ise, Kuika Builder'ı da kullanırken bazı hatalar yapmanız çok olası ve normaldir. Bu uygulama geliştirme sürecinin bir parçasıdır. "Hata Denetçisi", uygulamanızda yer alan tutarsızlıkları ve hataları tespit etmenizi ve düzeltmenizi sağlar.

Bir Uygulamayı Çalıştırmak

Uygulama geliştirmek, Kuika Builder'ın özelliklerinden sadece biridir. Uygulamanızın ilk versiyonunu geliştirdiğinizde, bunu gerçek kullanıcılar ve gerçek veri ile çalıştırmanız gerekir. Uygulamanız canlıya çıktığında, her şeyin beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için uygulamanızı izleme şansınız olacaktır. Kuika Builder'da bunu sağlayacak bazı araçlar yer almaktadır.